24 jun

Thuiswerken zorgt voor meer lichamelijke klachten

De een zit aan de keukentafel, de ander op de loungebank. Het is voor velen niet makkelijk om abrupt thuis te werken zonder een échte werkplek. Al helemaal niet wanneer je dat moet doen met meerdere personen. Gelden er eigenlijk wel arboregels voor het thuiswerken?
De thuiswerkplek
Door Matthijs Verdam en Guido Boumann

Hoge maatschappelijke kosten door chronische klachten

In het Groot Nationaal Onderzoek (GNO) naar pijn van het Radboudumc is gebleken dat de medische en maatschappelijke kosten van chronische pijn hoger zijn dan van diabetes, hart- en vaatziekten en kanker bij elkaar. Veel van die chronische pijn en klachten ontstaan door een slechte werkplek. Daarom zijn er binnen de Arbowet een aantal regels opgenomen die betrekking hebben op “Het Nieuwe Werken”. Stelregel is dat werknemers hun werk veilig en gezond kunnen doen, op kantoor maar ook thuis. Op basis van de nieuwe regels heeft MKB Servicedesk een aantal vragen opgesteld die werkgevers kunnen stellen aan werknemers om zicht te houden op de thuiswerkplek:

  • Is thuiswerken geschikt voor desbetreffende functie of slechts deels?
  • Is er een geschikte werkruimte in huis?
  • Zijn er voldoende technische en ergonomische middelen om veilig en gezond te kunnen thuiswerken? Denk hierbij aan een tweede scherm en een bureaustoel.
Rugpijn

Meer lichamelijke klachten dan vorig jaar

Veel bedrijven hebben goede voorbereidingen getroffen om Het Nieuwe Werken te stimuleren. Echter gingen de afgelopen maanden door COVID-19 veel meer mensen gedwongen thuiswerken. Om te onderzoeken of deze nieuwe thuiswerksituatie ook heeft gezorgd voor meer lichamelijke klachten, hielden wij een enquête onder 170 respondenten.

Maar liefst 49% ervaarde in de afgelopen 3 maanden fysieke klachten tijdens werk. Dit is een stijging van 24% ten opzichte van vorig jaar. Toen gaf 25% aan fysieke klachten te ervaren tijdens werk. In beide onderzoeken waren de meest voorkomende klachten rug- en nekklachten.

Opvallend is dat 18 tot 30-jarigen significant meer lichamelijke klachten ervaren dan 50 tot 65-jarigen. Daarnaast konden we vaststellen dat respondenten die minder tevreden zijn over de hoeveelheid fysieke beweging gedurende de werkdag ook meer fysieke klachten ervaren.

Een actieve werkplek

Verhoging van de vrije ruimte

Ook bij het kabinet zijn de gevolgen van de nieuwe thuiswerksituatie bekend. Afgelopen maand hebben zij een aantal belastingmaatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een van de 6 nieuwe belastingmaatregelen is het verhogen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. De verruiming kan worden gebruikt voor het aanschaffen van thuiswerkfaciliteiten voor de werknemer. Goede voorbeelden zijn:

  • Een tweede computerscherm
  • Een verstelbaar bureau
  • Een verstelbare laptophouder
  • Een goede bureaustoel
  • Een muis
  • Een opvouwbare loopband

Verhoging berekening

De vrije ruimte wordt verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste €400.000 van de loonsom van de werkgever. Boven de € 400.000 geldt een vrije ruimte van 1,2%.