Onderhoud

___________

Er is een mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten voor meerdere jaren, tot maximaal 10 jaar. Het jaarlijkse onderhoud wordt uitgevoerd op vijf hoofd componenten.

WalkingRoom

Het onderhoud bestaat jaarlijks uit:

ELEKTRISCH EN MECHANISCH
1.1 Ventilatorkap schoonmaken
1.2 Kettingspanning controleren/spannen
1.3 Ketting smeren
1.4 Vijzel smeren (algemeen vet)
1.5 Scharnierpunten smeren (kopervet)
1.6 Geleiding (binnen/buitenkoker) smeren (algemeen vet)
1.7 Werking eindschakelaars controleren
1.8 Bedrading eindschakelaars controleren
1.9 Bedrading aandrijving controleren
1.10 Controleren kabels / wartels
1.11 Aandraaien contacten
1.12 Ventilatorroosters schoonmaken
  BEDIENING
2.1 Schakelkast: controleer de hoofdschakelaar, kastventilator en thermostaat
2.2 Bedieningskast: reset de noodstop
2.3 Touchscreen: controleren van de start, stop, detectiesensor aan en uit, sneller, langzamer
2.4 Afstandsbediening: controleren van de start, stop en quickstop
2.5 Trekkoord: controleer de draadspanning en de werking ervan
  MOTOR
3.1 Mechanische bevestiging controleren
3.2 Ventilatorkap schoonmaken
  SMERING
4.1 Controleer en smeer de hoofdlagers
4.2 Controleer en smeer de lagers van de stuurrol
4.3 Controleer en smeer scharnierpunten achter
4.4 Controleer en smeer de scharnierpunten vooraan
  BAND
5.1 Controleer de bandspanning
5.2 Stel de voorrol af
5.3 Stel de stuurrollen af
5.4 Controleer de leuningen en pas deze indien nodig aan