10 jun

Gaan we door het coronavirus meer bewegen?

Het coronavirus heeft de afgelopen weken voor een hoop vragen gezorgd. Waar komt het virus vandaan? Hoe loop je het op? Helpt een masker eigenlijk wel?
Coronavirus
Door Matthijs Verdam en Guido Boumann

Meer risico door overgewicht

Er is één vraag die het meest blijft hangen. Wie loopt het meeste risico op het krijgen van ernstige klachten? Wanneer je deze vraag intypt op Google komen er gelijk veel resultaten naar boven. De Hartstichting definieert een aantal categorieën die meer risico hebben op ernstige klachten: 70+’ers en mensen met overgewicht, diabetes en een chronische hartaandoening. De New York University (NYU) gaat verder en komt in hun onderzoek tot de conclusie dat mensen met overgewicht eerder in het ziekenhuis belanden. Voor mensen met obesitas is dat risico zelfs twee keer groter.

Meer bewegen tijdens werk

Harde conclusies die de discussie over onze leefstijl weer aanwakkeren. Want obesitas en andere ‘westerse’ ziektes ontstaan niet zomaar. Ze sluipen erin door jarenlange slechte gewoonten. Is het besef dat een gezonde leefstijl belangrijk is nu groter dan vorig jaar? Bij Quest Life hebben we afgelopen maand een enquête gehouden onder 170 respondenten en specifiek gevraagd naar fysieke beweging. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 42 jaar en de man-vrouw verhouding bijna gelijk (84 om 86).

Op de vraag of men tevreden is over de hoeveelheid lichamelijke beweging gedurende een werkdag antwoordde 31% met ontevreden en 38% neutraal. Vorig jaar hielden we een soortgelijke enquête. Wat opvalt is dat de groep die “tevreden is over de hoeveelheid beweging gedurende de werkdag” is afgenomen met maar liefst 14%.

Dit jaar hebben we een vervolgvraag gesteld, omdat een werkdag ook de tijd voor en na werk in acht neemt. Een ruime meerderheid van 69% geeft aan meer te willen bewegen tijdens werk. Er zit hierbij nauwelijks verschil tussen mannen, vrouwen en leeftijden. Het is interessant dat zo’n grote groep aangeeft meer te willen bewegen tijdens werk. Zeker kijkend naar de laatste cijfers van de Leefstijlmonitor van het RIVM. Daarin staat dat Nederlanders gemiddeld 9 uur per dag zitten, iets wat ons tot wereldkampioen kroont.

Een actieve werkplek

Kantoor van de toekomst

Zorgt het coronavirus voor bewustwording dat er met name tijdens werk meer bewogen moet worden? De omgeving waarin gewerkt wordt, speelt daarin een belangrijke rol. Zodra kantoorgebouwen weer opengaan, kunnen ze al met een paar kleine aanpassingen het goede voorbeeld geven. Looproutes door het pand, mensen motiveren om de trap te nemen en bewust plekken inrichten met actieve werkplekken. Deze actieve werkplekken horen bij een toekomst van verantwoord ergonomisch werken. Het zullen de eerste stappen zijn naar een omgeving die inspireert om meer te bewegen en daarmee preventief bijdraagt aan een gezonder leven. Dat is waar iedereen post-corona aan toe is.