17 jun

De beste manier om creatiever en productiever te worden: beweeg!

De nieuwe thuiswerksituatie heeft voor een aantal tijdsbesparingen gezorgd. Twee voorbeelden daarvan zijn het ontbreken van reistijd en het flexibel kunnen indelen van de werkdag. Zorgt deze efficiëntere indeling van tijd dan ook voor een betere werkprestatie?
Bewegen om productiever en creatiever te worden
Door Matthijs Verdam en Guido Boumann

Fit blijven tijdens corona

Veel tips om “productief” te blijven komen online voorbij: sta op tijd op, kleed je om in werkkleding, neem regelmatig een break en zorg voor voldoende beweging. Met name dat laatste is iets waar op dit moment hét pijnpunt ligt. NOC*NSF meldt dat momenteel wekelijks 8,7 miljoen Nederlanders sporten tegenover 10,4 miljoen vorig jaar. Ondanks dat minder mensen sporten, is er ook positief nieuws. Het Dagblad van het Noorden heeft naar de hitlijsten van apps gekeken en zag dat gezondheidsapps, waaronder Seven Minute Workout, momenteel hoog staan. Daarnaast spelen andere gezondheidsapps, zoals Headspace en Nike Running App, in op de huidige situatie en bieden zij hun app zelfs gratis aan. Bewegen is hiermee toegankelijker voor een doelgroep die zoekt naar ontspanning en beweging.

Beter presteren door beweging

Dat we meer willen bewegen kwam naar voren in de enquête die wij bij Quest Life onder 170 respondenten hebben gehouden. Een grote meerderheid van 69% geeft aan meer te willen bewegen tijdens werk.

Zorgt bewegen naast de nodige ontspanning ook voor een verbeterde werkprestatie? Dat is iets waar wij benieuwd naar zijn en dus hebben we specifiek naar productiviteit en creativiteit gevraagd. Twee onderwerpen die vaak terugkomen wanneer het gaat over werkprestatie. Een meerderheid van 65% geeft aan zich productiever te voelen en 60% voelt zich creatiever met voldoende beweging tijdens werk. In beide gevallen geeft maar 11% aan geen verschil te merken; de rest van de respondenten is neutraal. Naast productiviteit en creativiteit vroegen we naar stress. Van de respondenten geeft 62% aan zich minder gestresst te voelen met voldoende beweging gedurende de werkdag. Het lijkt er dus op dat de werkprestatie beter wordt wanneer we meer bewegen. Waarom doen we het dan zo weinig?

Een actieve werkplek

De actieve werkplek 2.0

De werkplek speelt een belangrijke rol in de hoeveelheid beweging tijdens een werkdag. Sinds 2015 zijn veel kantoren overgegaan op zit-sta bureaus, toen de slogan “zitten is het nieuwe roken” werd gelanceerd. Deze trend heeft veel mensen geholpen aan regelmatig staand werken. De komende jaren moeten de volgende stappen worden gezet, door plekken binnen kantoren in te richten waar medewerkers kunnen werken aan hun gezondheid. Meditatie- en fitnessruimtes zijn voorbeelden. Een ander goed toepasbaar voorbeeld is het installeren van een loopband onder het sta-bureau, zodat medewerkers kunnen wandelen terwijl ze werken. De ideale actieve werkplek 2.0 die zorgt voor meer beweging, een verbeterde werkprestatie en een impuls voor een gezonde leefstijl.